บขส. ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้พนักงาน

บขส. ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้พนักงาน สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) พร้อมด้วย นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร นางชุติภา เพชรพูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักอำนวยการ ร่วมทดสอบตรวจหาภูมิคุ้มกัน (Rapid Test ) เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดผู้โดยสาร อาทิ พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานบริการและพนักงานจำหน่ายตั๋ว เป็นต้น โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ ประจำบริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นผู้ตรวจฯ ณ กองการแพทย์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น บขส. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพิ่มการเฝ้าระวังและความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ใช้บริการ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

รวมทั้งได้ปรับอัตราบรรทุกผู้โดยสาร เหลือ 70% ของจำนวนที่นั่งปกติ,  ห้ามรับประทานอาหารบนรถโดยสารหากไม่จำเป็น , ไม่จอดรับ-ส่ง นอกจุดจอดที่ได้รับอนุญาต ,เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานีขนส่งฯ และบนรถโดยสาร เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และประกาศของกรมการขนส่งทางบก ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารด้วย


นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A  อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน , หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ , ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด 

และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง และจองตั๋วล่วงหน้า ผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วของ บขส. อาทิ เว็บไซต์ บขส. www.transport.co.th , เคาน์เตอร์เซอร์วิส , ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ และ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ