17 เขตใน กทม. ไร้คลัสเตอร์โควิด ขอชุมชนร่วมมือ แจ้งข่าวแคมป์คนงาน

คนงานก่อสร้าง -โควิด

17 เขตใน กทม. ไร้คลัสเตอร์โควิด ขอชุมชนร่วมมือเป็นหูเป็นตา ร่วมเฝ้าระวังแจ้งข่าวแคมป์คนงาน

วันที่ 1 มิ.ย. 64 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 36/2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บช.น.ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

เนื่องจากการแพร่ระบาดลักษณะเป็นกลุ่มหรือคลัสเตอร์ (Cluster) สำคัญหลายแห่ง เกิดขึ้นในที่พักคนงานก่อสร้าง (แคมป์คนงานก่อสร้าง) ที่ประชุมจึงให้สำนักงานเขตในฐานะศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19 เขตประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท้องที่ กอ.รมน. กทม. ตรวจแนะนำ กำกับดูแลและควบคุมให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง รวมทั้งคนงานที่พักอาศัยในแคมป์ฯ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในไซต์งานก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้าง ตามมาตรการแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 พ.ค. 64 อย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะแคมป์ที่มีผู้อาศัยเป็นจำนวนมาก ด้วยการจัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้นโดยสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย การสวมใส่หน้ากากอนามัย การจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ เป็นต้น รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมแรงงานข้ามเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตที่มีไซต์งานก่อสร้างหรือแคมป์คนงานก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนข้างเคียงสถานที่ดังกล่าว

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ตลอดจนช่วยเป็นหูเป็นตา ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของคนงานในแคมป์ฯ นอกจากนี้ให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย ของ ศบค.กทม. ซึ่งมีสำนักเทศกิจเป็นเลขานุการคณะทำงาน ประสานความร่วมมือกับ บก.น. 1-9 จัดชุดตรวจแนะนำ กำกับดูแลและควบคุมแคมป์คนงานก่อสร้างอีกทางหนึ่ง และให้สำนักอนามัย จัดทำแบบประเมินตนเองรายวันสำหรับแคมป์คนงานก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชุดตรวจ และผู้ประกอบการหรือนายจ้างสำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมด้วย


สถานการณ์การแพร่ระบาดโรควิด-19 แนวโน้มดีขึ้น

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ แนวโน้มดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาพอสมควร โดยจำนวนเขตที่มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ลดลงโดยเฉพาะเขตรอบนอกของพื้นที่กรุงเทพฯ คลัสเตอร์ส่วนใหญ่ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดจำนวนมากกระจุกตัวบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นใน ทั้งนี้ปัจจุบันมี 17 เขต ของกรุงเทพมหานครที่ไม่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ พญาไท วังทองหลาง ลาดกระบัง บึงกุ่ม สะพานสูง คันนายาว พระโขนง สายไหม ราษฎร์บูรณะ ภาษีเจริญ บางบอน หนองแขม บางขุนเทียน ธนบุรี จอมทอง บางกอกใหญ่ และเขตตลิ่งชัน

อย่างไรก็ตาม ศบค.กทม. ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ห้าง ร้าน รวมถึงประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่หน่วยงานทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ศบค.กทม.ขอขอบคุณประชาชน สถานประกอบการ ร้านค้า รวมทั้งขอให้กำลังใจข้าราชการ บุคลากรทั้งในส่วนของสำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และขอให้ทุกคนอดทนอีกสักระยะแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ