พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ข้าราชการอัยการ” 973 ราย

ราชกิจจา

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 973 ราย

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 973 ราย เช่น ตำแหน่งผู้ตรวจอัยการ อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นลำดับดังต่อไปนี้

 • ลำดับที่ 488 นางสาวอรัญญา เตไชยกูล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดลำปาง (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สำนักงานอัยการภาค 5
 • ลำดับที่ 707 นายเจษฎา บัณฑิตมงคลกุล รองอัยการจังหวัดภูเก็ต (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
 • ลำดับที่ 708 พันตำรวจโทสุวิชญ์ สุขประเสริฐ รองอัยการจังหวัดธัญบุรี (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สำนักงานอัยการ จังหวัดธัญบุรี
 • ลำดับที่ 709 นายคมสัน รัตนศิริพงษา รองอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ข้าราชการอัยการชั้น 3) ดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สำนักงานอัยการ
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ลำดับที่ 835 นายภูมิสิทธิ์ อุดมพานิชย์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สำนักงานอัยการ
  จังหวัดสว่างแดนดิน ดำรงตำแหน่ง รองอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
 • ลำดับที่ 836 นางสาววราพร บุญสิน อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สำนักงาน
  คดีปกครอง ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3) สำนักงาน
  คดีปกครอง
 • ลำดับที่ 837 นางสาววีรดา เบ็ญจาธิกุล อัยการประจำกอง (ข้าราชการอัยการชั้น 2) สำนักงาน
  คดีปราบปรามการทุจริต ดำรงตำแหน่ง อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 3)
  สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต

ตำแหน่งข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สามารถตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด 973 ราย ได้ที่นี่ (เช็กรายชื่อ)


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ