ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท โททาล ออยล์ แอนด์ ก๊าซ (ไทยแลนด์)

ราชกิจจานุเบกษา-ศาลล้มละลายกลาง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  หลังศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท โททาล ออยล์ แอนด์ ก๊าซ (ไทยแลนด์) จํากัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท โททาล ออยล์ แอนด์ ก๊าซ (ไทยแลนด์) จํากัด ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.292/2564 ศาลล้มละลายกลาง  กองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยนายวิสุทธิ์ ปุณณะหิตานนท์ ผู้ชำระบัญชี ผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ร้องขอให้ บริษัท โททาล ออยล์ แอนด์ ก๊าซ (ไทยแลนด์) จํากัด ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 22 เมษายน 2564 ให้พิทักษ์ทรัพย์ ของบริษัท โททาล ออยล์ แอนด์ ก๊าซ (ไทยแลนด์) จํากัด เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 แล้ว

ดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบุคลลผู้เป็นลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองแสนบาทตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ