ทีมสื่อสาร ศบค. สรุป หน้าที่-สูตรจัดสรรวัคซีน แต่ละหน่วยงาน

สรุปสูตรจัดสรรวัคซีน

ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศบค. โพสต์เฟซบุ๊ก สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ สูตรจัดสรรวัคซีน แต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่ ศบค. สธ. จนถึงระดับจังหวัด 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Warat Karuchit” สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ และสูตรในการจัดสรรวัคซีน จากการแถลงข่าวของนายกฯ หลังประชุม ครม. ดังนี้

  1. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)กำหนดนโยบาย กำหนดหลักการในการจัดสรรวัคซีนให้แต่ละจังหวัด
  2. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รับนโยบายจาก ศบค. กำหนดว่า วัคซีนที่ได้รับในแต่ละรอบ จะจัดส่งแต่ละจังหวัดจำนวนเท่าใด ตามหลักการในการจัดสรร และจัดส่งวัคซีนให้แต่ละจังหวัดทันทีที่ได้รับวัคซีน
  3. แต่ละจังหวัด กำหนดว่าแต่ละโรงพยาบาลและจุดฉีดในจังหวัดนั้น จะได้รับวัคซีนเป็นจำนวนเท่าใด และจัดการจัดส่งให้โรงพยาบาลต่าง ๆ อย่างรวดเร็วที่สุด

โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่มี จนกว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไป ให้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

สูตรในการจัดสรรวัคซีน


  1. เมื่อมีวัคซีนมา สธ. ต้องส่งให้ทุกจังหวัดทันที จะไม่มีจังหวัดใดที่ไม่ได้เพิ่มเติมในแต่ละรอบ (ยกเว้นจังหวัดที่ได้ครบตามเป้าหมายแล้ว หรือบางจังหวัดที่ ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนั้น)
  2. จำนวนวัคซีนที่นำส่งให้แต่ละจังหวัด จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาคำนวณ คือ จำนวนประชากร จำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวนผู้จองในระบบ ทั้งหมอพร้อมและระบบของจังหวัด และกลุ่มเฉพาะ เช่น อาชีพเสี่ยง พื้นที่เศรษฐกิจ
  3. หากจำนวนวัคซีนที่ได้ คำนวณแล้วไม่เพียงพอต่อการฉีด ในระยะเวลา ในรอบนั้น ให้แต่ละจังหวัดและจุดฉีด พิจารณาจัดสรรให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มโรคเสี่ยงที่ลงทะเบียนไว้ก่อน
  4. หากมีความจำเป็น ต้องชะลอการฉีดวัคซีนตามกำหนดเดิม ระหว่างรอการนำส่งวัคซีน ต้องยึดลำดับเดิมไว้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจัดการฉีดวัคซีนตามลำดับเดิมทันทีที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ