อภ.ยัน วัคซีน โมเดอร์นา ทยอยเข้าไทยไตรมาส 4 ปี 64- ม.ค. 65

โมเดอร์นา
Valentin FLAURAUD / AFP

อภ.เผยวัคซีนโมเดอร์นาทยอยนำเข้าภายในไตรมาส 4 ปีนี้-ม.ค.65 ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างสัญญาสอดรับกฎหมายไทย-ตปท. คาดแล้วเสร็จ ส.ค. นี้

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาว่า ขณะนี้ อภ.อยู่ในขั้นตอนการจัดทําร่างสัญญากับบริษัทซิลลิกฯ ผู้นำเข้าวัคซีนในด้านต่าง ๆ อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญา บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันใกล้เสร็จแล้ว 

โดยหลังจากร่างสัญญาซื้อขาย จะส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัทซิลลิก ฯ ได้ในต้นเดือน ส.ค. นี้

อย่างไรก็ดี อภ. ได้ชี้แจงแนวทางการดําเนินการดังกล่าวให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า อภ.จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัทซิลลิก ฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จํานวน 5 ล้านโดส


โดยทางบริษัทซิลลิก ฯ จะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าจํานวนที่จองมีมากกว่าจํานวนวัคซีนที่จะได้รับการนําเข้า ดังนั้นโรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจํานวนการสั่งซื้ออีกครั้ง 

และภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ อภ.จะมีการประชุมบอร์ด ซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องราคาที่จําหน่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบภายในต้นเดือน ก.ค. เพื่อให้แจ้งยืนยันจํานวนวัคซีนที่สั่งซื้อภายในสิ้นเดือน ก.ค. เมื่อรับคำสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาล องค์การฯ จะเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับบริษัทซิลลิกฯ ต่อไป คาดว่าประมาณเดือน ส.ค. นี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ