โรงพยาบาล แห่เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด “หมอพร้อม” ล็อตเดือนกรกฎาคม

ฉีดวัคซีน
FILE PHOTO : REUTERS/Jorge Silva

โรงพยาบาลหลายแห่ง ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด ที่จองผ่าน “หมอพร้อม” ล็อตเดือนกรกฎาคม ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีวัคซีน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รายงานสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564 ณ เวลา 18.00 น. ว่า ขณะนี้มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 254,992 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 200,685 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 54,307 ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนสะสมอยู่ที่ 9,927,698 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 7,110,854 ราย และครบ 2 เข็ม จำนวน 2,816,844 ราย

ทั้งนี้ แม้จะมียอดการฉีดวัคซีนในจำนวนมาก แต่ยังพบโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ออกประกาศเลื่อนการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน จึงทำให้ไม่มีวัคซีนในการให้บริการ ซึ่งมีรายชื่อโรงพยาบาลที่ประกาศเลื่อนการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ดังนี้

  1. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
  2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
  3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในสังกัด​คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
  5. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  6. โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
  7. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัด​นครศรีธรรมราช