ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำพิพากษา ให้บริษัท ธนบุรี บัส บอดี้ จํากัด ล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลมีคำสั่งให้บริษัท ธนบุรี บัส บอดี้ จํากัด ล้มละลาย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.5003/2502 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดี 6 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ให้บริษัท ธนบุรี บัส บอดี้ จำเลย ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483  โดยผู้ล้มละลายมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 28 หมู่ที่ 5 ถนนบางนาตราด กม.ที่ 51 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

Advertisement