โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง 4 ราย

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง รวม 4 ราย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 4 ราย

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

  • 1. นางสาวสุจิตรา พัฒนภักดี ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
  • 2. นางสาวสุรัสวดี เจียมสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
  • 3. นายธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม2563
  • 4. นายศักดา วะสมบัติ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 4 รายพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว


ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ-ขรก.พ้นจากตำแหน่ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ