โควิดปัตตานี 259 ราย คุมเข้มเคอร์ฟิว รถพยาบาลวิ่งรับผู้ป่วยต่อเนื่อง

ภาพจาก ข่าวสด

จ.ปัตตานี คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง เริ่มเคอร์ฟิว ห้ามเดินทางออกนอกเคหะสถาน 21.00-04.00 น. เป็นเวลา 14 วัน ตั้งจุดตรวจ ปิดทางเข้า-ออก หมู่บ้าน พบรถพยาบาล กูชีพ เข้า-ออก ต่อเนื่อง ชาวบ้านยืนดูด้วยความหดหู่ใจ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ปัตตานี Covid-19 ศูนย์บริการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.ปัตตานี เปิดเผยยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 19 ก.ค. 64 โดยพบผู้ป่วยใหม่ 259 ราย สะสมอยู่ที่ 6,377 ราย รักษาหายแล้ว 3,561 ราย เสียชีวิต 4 ราย เสียชีวิตสะสมที่ 69 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิดในที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่ 13 จังหวัด โดยให้ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดลดและจำกัดการเดินทาง หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน รวมถึงการห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. อย่างน้อยเป็นเวลา 14 วันนั้น

ข่าวสด รายงานว่า หลายพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี เริ่มปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่มีการปิดพื้นที่ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ทั้ง 22 ตำบล ใน 10 อำเภอ มีทางเจ้าหน้าที่ ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดทางเข้าออกหมู่บ้านอย่างเข้มงวด

เช่นเดียวกับ ม.1 บ.ตันหยงลูโละ ต.ตันหยงลูโล๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานี มีเจ้าหน้าที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และนำแผงเหล็กปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเข้าออกของประชาชนเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงโดยเด็ดขาด ยกเว้นผู้ที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้น

โดยทางเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกจะต้องลงชื่อ และตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเดินทางเข้าและออก พร้อมทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน หากไม่มีความจำเป็นจริง ๆ ก็ขอให้อยู่แต่ภายในบ้านเท่านั้น เพราะพื้นที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว 164 รายแล้ว

นอกจากนี้ ตลอดเวลายังพบมีรถพยาบาลของโรงพยาบาลปัตตานี และรถกู้ชีพ เดินทางมารับตัวผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนในหมู่บ้าน ต่างออกมายื่นอยู่หน้าบ้านของตัวเอง เพื่อมองรถพยาบาลรับตัวผู้ป่วย ด้วยสายตาหดหู่ใจ พร้อมทั้งร่วมกันภาวนาให้ผู้ป่วยคนดังกล่าว หายและปลอดภัยจากอาการติดเชื้อในครั้งนี้ ซึ่งเป็นภาพที่เห็นแล้วน่าหดหู่ใจมาก ๆ

ด้านนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีเพื่อพิจารณาการออกคำสั่งจังหวัดปัตตานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดออกตามมาตรการในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

โดยมติที่ประชุมให้โดยให้ประชาชน ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามมาตรการในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00-04.00 น. ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาต หลีกเลี่ยง จำกัด หรืองดเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น

Advertisement

ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสูงสุด Work from Home 100% การตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อสกัดกั้น ไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้าย จากแดงเข้ม ไปยังจังหวัดอื่น รวมถึงข้อปฏิบัติอื่นๆ ตามมาตรการของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.64 จนถึงวันที่ 2 ส.ค.64

ภาพจาก ข่าวสด

ขณะที่เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้ออกประกาศสำหรับผู้ที่กำลังรอผลตรวจหาเชื้อโควิด ให้เลื่อนฉีดวัคซีนออกไปก่อน เนื่องจากหาพบเชื้อ จะส่งผลให้วัคซีนทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรและยังเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้ออีกด้วย