วันตรุษอิสลาม ปฏิบัติศาสนกิจแบบนิวนอร์มอลในยุคโควิด 21 ก.ค.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

21 ก.ค. วันตรุษอิสลาม ปฏิบัติศาสนกิจแบบนิวนอร์มอลในยุคโควิดเป็นปีที่ 2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่าเนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลอัดฮาได้เวียนกลับมาสู่ประชาชาติมุสลิมอีกวาระหนึ่ง โดยปกติวันนี้จะเป็นวันแห่งการรื่นเริง วันที่บุคคลในครอบครัวและเครือญาติจะแสดงออกถึงความผูกพัน ความรักสมัครสมาน และขออภัยในสิ่งที่เคยล่วงเกินต่อกัน รวมถึงการดำเนินตามแนวทางเพื่อให้เกิดการเสียสละ รู้จักให้ และแบ่งปันจากการทำกุรบาน (สัตว์พลีทาน) แจกจ่ายเป็นอาหารแก่คนยากจน ญาติมิตร และผู้คนรอบข้าง เป็นความเอื้ออาทรที่นำไปสู่ความสามัคคีของสังคม

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง วันอีฎิ้ลอัดฮาปีนี้ จึงเป็นปีที่สองที่ไม่สามารถจะดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่เคยปฏิบัติเหมือนดั่งปีที่ผ่าน ๆ มาได้ อย่างไรก็ตามจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศกำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องตามแนวทางที่ทางราชการกำหนดไว้แล้ว

ในนามของกรุงเทพมหานคร ผมขอให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านได้ใช้วาระโอกาสของวันสำคัญนี้ช่วยกันวิงวอนขอพรจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า โปรดดลบันดาล ปัดเป่า ให้โรคระบาดได้คลี่คลาย พร้อมกันนี้ผมและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเร็วด้วยเช่นกัน เพื่อให้ทุกท่านได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข สามารถปฏิบัติศาสนกิจและดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของศาสนาได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ