ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศรายชื่อ อปท. รับจัดสรร “ซิโนฟาร์ม” ครั้งที่ 2

ซิโนฟาร์ม
PHOTO : JUAN MABROMATA / AFP

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อ หน่วยงานราชการ และ อปท. รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 2 จำนวน 53 แห่ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว จำนวน 53 หน่วยงาน เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ 2 จำนวน 152,982 คน โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้

  • กลุ่มองค์กรการศึกษา
  • กลุ่มองค์กรการกุศล
  • กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
  • กลุ่มผู้พิการ
  • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
  • ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
  • พระ/นักบวช

สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://bit.ly/3BrAudWตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://bit.ly/3wY4PgT

ทั้งนี้ หน่วยงานราชการและ อปท. ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ส่งแผนการกระจายวัคซีนก่อนหลัง ให้นำส่งมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 (ตามประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564) หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอตัดสิทธิ์เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นอื่นต่อไป


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ