สมัครเรียนคุรุทายาท รุ่น 19 จบแล้วเป็นข้าราชการเลย หมดเขต 30 ก.ค นี้

ข้าราชการ ครู

โครงการคุรุทายาท รุ่นที่ 19 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ “ครู” จบแล้วบรรจุเลย หมดเขต 30 กรกฎาคม นี้ 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่เฟซบุ๊กเพจ คุรุทายาท เผยแพร่ข้อมูลโครงการครุทายาท รุ่นที่ 19 (ตชด.) ที่เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาในวิชาชีพครู หากศึกษาจบแล้วสามารถบรรจุเข้ารับราชการครูได้เลย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร-สอบ-ประกาศผล

 • เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564 (ผู้ที่มีจบการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด ต้องส่งใบสมัครไปยังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น)
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือก วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 • ทดสอบความรู้ วันที่ 5 สิงหาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
 • ประกาศผลการทดสอบ วันที่ 13 สิงหาคม 2564
 • ยื่นเอกสารเพิ่มเติม วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564
 • ตรวจสอบร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต วันที่ 6-10 กันยายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 24 กันยายน 2564

ตำแหน่ง-จำนวนที่เปิดรับ

ตำแหน่งครู ปท.1 ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดังนี้


 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 11 จำนวน 3 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 12 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 13 จำนวน 7 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 21 จำนวน 6 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 22 จำนวน 6 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 23 จำนวน 6 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 24 จำนวน 7 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 32 จำนวน 8 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 33 จำนวน 15 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 34 จำนวน 13 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 41 จำนวน 5 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 43 จำนวน 8 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ต้องเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียน ตชด. และจบการศึกษาจากโรงเรียน ตชด.

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้ที่มีจบการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด ต้องส่งใบสมัครไปยังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร จำนวน 3 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1.5×2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 3 ฉบับ
 • ผนวก ฉ จำนวน 3 ฉบับ
 • กรณีเป็นชายต้องมีหลักฐานทางการทหาร จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิ ใบสำคัญสมรส

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานการสมัครทุกฉบับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ