กรมอนามัยยกระดับมาตรการคุมโควิด “ร้านอาหาร” ขั้นสูงสุด เช็ก!

ร้านอาหาร

กรมอนามัย ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ร้านอาหารขั้นสูงสุด เผยข้อปฏิบัติ

วันที่ 4 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติเห็นชอบปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด (พื้นที่สีแดงเข้ม) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยอนุญาตให้กิจการประเภทร้านอาหารกลับมาเปิดบริการได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในร้านอาหารขั้นสูงสุด ดังนี้

1. ร้านอาหารทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ทันที หลังมีผู้ใช้บริการ

2. หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ ทุก 1-2 ชั่วโมง

3. เปิดประตู หน้าต่าง อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเปิดและปิดระบบปรับอากาศ มีการระบายอากาศที่เหมาะสมต่อจำนวนคน สำหรับพื้นที่ปรับอากาศให้เปิดระบายอากาศในพื้นที่กินอาหารทุก 1 ชั่วโมง ส่วนห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี

4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะรับประทานอาหาร 1-2 เมตร หากมีพื้นที่จำกัดมีระยะไม่ถึง 1 เมตร ให้ทำฉากกั้น กรณีพื้นที่มีเครื่องปรับอากาศเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ 2 เมตร และไม่นั่งตรงข้ามกัน พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 50% ส่วนพื้นที่เปิดนั่งได้ 75% และจำกัดระยะเวลากินอาหารไม่เกิน 1 ชั่วโมง

5. จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ประจำทุกโต๊ะ

6. จัดอุปกรณ์กินอาหารเฉพาะบุคคล กรณีที่ต้องกินอาหารจากหม้อหรือภาชนะเดียวกัน ต้องจัดอุปกรณ์ตักอาหาร เฉพาะบุคคลเช่นเดียวกัน และต้องไม่ใช้ช้อนกลางร่วมกัน

Advertisement

7. งดจัดบริการอาหาร ประเภทบุฟเฟต์ สลัดบาร์ หมูกระทะ รูปแบบผู้บริโภคบริการตนเอง