คณะทันตแพทย์จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน ครั้งใหญ่ที่สุดในโลก

ทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานใหญ่ที่สุดในโลกระดมทันตแพทย์อาสากว่า 200 คนให้บริการประชาชนในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ โดยไม่คิดมูลค่า มีประชาชนกว่า 6,000 คนแห่มารับบริการ

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย ผศ.ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลสาย คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะทันตแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ภาคอีสานและของ จ. ศรีสะเกษ จำนวนประมาณ 220 คน ไปให้บริการด้านทันตกรรม ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ขุขันธ์ และอำเภอใกล้เคียงของ จ.ศรีสะเกษ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งปรากฏว่า มีประชาชนมาเข้ารับบริการจำนวนประมาณ 1,500 คน และมีทันตแพทย์จากประเทศนิวซีแลนด์ และเยอรมันนีมาให้บริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วย ทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวว่า หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อสนองพระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชน ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีสุขภาพช่องปากที่ดี และได้ให้บริการทางทันตกรรมแก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาสมาเป็นเวลานานถึง ๔๗ ปี โดยสามารถให้บริการได้ ตั้งแต่ การตรวจรักษาโรค ในช่องปาก การถอนฟันทั้งยากและง่าย การรักษาโรคเหงือก การอุดฟันทั้งยากและง่าย รวมถึงการผ่าตัดในช่องปาก การรักษาคลองรากฟัน การครอบฟัน และการใส่ฟันเทียม พร้อมให้ความรู้ทางด้านทันตสุขภาพแก่ประชาชน อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการตรวจรักษาโรคทางทันตกรรม สามารถเข้าถึงบริการทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผศ.ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลสาย คณบดี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานฯ แก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในระหว่างวันที่ ๒๐–๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอ ขุขันธ์ อำเภอราษีไศล และอำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน ๒๒๐ คน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เข้าถึงบริการทางทันต กรรมที่มีประสิทธิภาพ และทราบถึงพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ ทันตแพทย์ที่เป็นจิตอาสามาร่วมปฏิบัติงาน จะต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเองทั้งหมด และจะต้องรีบมาสมัครเข้าร่วมงาน เพราะว่า หากมาสมัครไม่ทันก็จะไม่สามารถมาเข้าร่วมให้บริการประชาชนในครั้งนี้ได้ เพราะว่าทันตแพทย์จะเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ก่อนนั่นเองซึ่งทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมให้บริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง ร.9 ในครั้งนี้

 


ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ