ขั้นตอนเช็ก “ลำดับคิว” ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เครือ รพ.เกษมราษฎร์

โมเดอร์นา
Photo : Mufid Majnun จาก Pixabay

โรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์เผยช่องทางตรวจสอบลำดับคิวจองฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” 

วันที่ 16 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน โรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลการุญเวช และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เปิดเผยช่องทางให้ผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” เข้าตรวจสอบลำดับคิวเพื่อรับการฉีดวัคซีน ดังนี้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

  • เว็บไซต์ www.bchvaccine.com กดเลือกเมนู “ตรวจสอบคิว” โดยระบบจะให้กรอกข้อมูล ได้แก่ ประเภทบุคคล พร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต จากนั้นกด “ค้นหาข้อมูล”
  • ตรวจสอบผ่านทางไฟล์ PDF โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3Ci78hW

โรงพยาบาลเวิร์ดเมดิคอล

  • เว็บไซต์ www.bchvaccine.com กดเลือกเมนู “ตรวจสอบคิว” โดยระบบจะให้กรอกข้อมูล ได้แก่ ประเภทบุคคล พร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต จากนั้นกด “ค้นหาข้อมูล”
  • ตรวจสอบผ่านทางไฟล์ PDF โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ shorturl.at/lEZ67

โรงพยาบาลการุญเวช

  • เว็บไซต์ www.bchvaccine.com กดเลือกเมนู “ตรวจสอบคิว” โดยระบบจะให้กรอกข้อมูล ได้แก่ ประเภทบุคคล พร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต จากนั้นกด “ค้นหาข้อมูล”

สำหรับการจัดลำดับคิวอ้างอิงจากผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนและหลัง โดยผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนก่อน จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จากทางโรงพยาบาลก่อนตามลำดับ

ลูกค้าที่ลำดับคิวอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไตรมาส 4 นี้ จะสามารถใช้เลขที่การจอง และเลขบัตรประชาชน เข้าระบบในการจองวัน-เวลา ที่จะรับบริการฉีดได้ในลำดับต่อไปในระบบของโรงพยาบาล ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้จองเมื่อองค์การเภสัชได้ยืนยันวันที่ส่งมอบวัคซีนให้กับทางโรงพยาบาลแล้ว

ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1,958,400 ล้านโดส ผู้ผลิตจะสามารถส่งมอบลอตแรกถึงไทยประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ และจะทยอยส่งสัปดาห์ละ 3 แสนกว่าโดส ต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนครบในไตรมาส 4 ปี 2564

ส่วนที่เหลืออีกกว่า 3 ล้านโดส บริษัทจะได้เร่งทยอยส่งมอบจนจบดีลไม่เกินเดือนมีนาคม 2565 โดยในแต่ละครั้งที่ส่งมอบ บริษัทซิลลิคฯ จะส่งวัคซีนให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพตามกระบวนการ โดยใช้เวลาอีก 3-5 วัน ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนทุกโรงพยาบาลต่อไป