รพ.สนามธรรมศาสตร์เผยมีวัคซีนพอฉีดถึง 28 ก.ย. คาดเข็มแรกครบ ต.ค.

รพ.สนามธรรมศาสตร์

รพ.สนามธรรมศาสตร์เผยมีวัคซีนโควิดเพียงพอฉีดให้ผู้ที่จองคิวไว้ถึง 28 ก.ย. พร้อมนัดคิวฉีดแอสตร้าฯ เข็มแรกครบแล้ว ชี้หากฉีดเข็มแรกครบภายใน ต.ค. จะฉีดเข็ม 2 ครบในสิ้น ธ.ค.

วันที่ 21 กันยายน 2564 โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความ แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่จองฉีดวัคซีนไว้กับศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิตว่า ขณะนี้มีวัคซีนเพียงพอที่จะสามารถฉีดให้กับผู้ที่จองคิวไว้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 แล้ว

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาล ยังได้ลงทะเบียนกำหนดวันนัดสำหรับผู้ที่จองฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 ไว้โดยครบถ้วน พร้อมยืนยันว่า ทุกคนจะได้รับวัคซีนเข็มแรกภายในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอน หากมีได้รับจัดสรรวัคซีนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนตุลาคม

โรงพยาบาล ระบุว่า เมื่อทุกคนที่จองคิวเข็มแรกไว้จะได้ฉีดทั้งหมดในเดือนตุลาคมแล้ว พวกเราจะสามารถจัดการเข็มที่สองให้ครบได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม อันเป็นระยะเวลาที่เรากำหนดว่าจะเปิดให้บริการศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์จนกระทั่งถึงสิ้นปี ตามที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ต้น

หลังจากนั้น ทางโรงพยาบาลจะสนใจและให้ความสำคัญกับการให้วัคซีนเข็มที่ 3 ตามนโยบายของรัฐต่อไป หากมีวัคซีน

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เมื่อใดนั้น โรงพยาบาลแจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี (19 ก.ย.) ยังไม่ได้มีการกำหนดให้จัดสรรวัคซีนเข็มที่ 3 ให้ฉีดกับใครทั้งสิ้น

นอกจากกรณีวัคซีนไฟเซอร์ที่มาจากการบริจาคในเดือนที่แล้ว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนและได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และหากมีความคืบหน้าอย่างไรในเรื่องวัคซีนเข็มที่ 3 ตามนโยบายของรัฐและ สธ.ทางโรงพยาบาล จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปโดยเร็ว