ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดรับหญิงตั้งครรภ์ร่วมงานวิจัย ฉีดซิโนฟาร์ม ฟรี

หญิงตั้งครรภ์ ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดรับ “หญิงตั้งครรภ์” ร่วมโครงการวิจัยภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน รับซิโนฟาร์ม 2 โดส-อัลตร้าซาวนด์ ฟรี 400 คน

วันที่ 24 กันยายน 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดรับหญิงตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีน BBIBP-CorV (ซิโนฟาร์ม)

หญิงตั้งครรภ์ที่ร่วมโครงการจะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน และตรวจอัลตร้าซาวนด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น 400 คน

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกหญิงตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

 • สตรีตั้งครรภ์เดี่ยว
 • อายุมากกว่า 18 ปี
 • อายุครรภ์ ณ วันที่รับวัคซีนเข็มแรก มากกว่า/เท่ากับ 12 สัปดาห์
 • ไม่มีไข้ หรือประวัติไข้ หรืออาการเจ็บป่วยในช่วง 14 วันก่อนเข้ารับวัคซีน
 • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
 • ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19
 • ให้ความร่วมมือในการติดตามข้อมูลภายหลังการฉีดวัคซีน หลังคลอด และติดตามทารกแรกคลอดจากการสอบถามทางโทรศัพท์/SMS ได้

ราชวิทยาลัยฯจะแบ่งรับอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 รับจำนวน 100 คน 


 • ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564
 • ติดตามอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน ผลลัพธ์การคลอด และอาการทารกหลังคลอดที่ระยะเวลา 90 วัน

กลุ่มที่ 2 รับจำนวน 300 คน 

 • ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 และติดตามอาการเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1
 • เจาะเลือดตรวจระดับภูมิคุ้มกัน
 • ตรวจอัลตร้าซาวนด์เพื่อประเมินทารกในครรภ์ก่อนเข้ารับวัคซีนเข็มแรก และหลังรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ระยะเวลา 1 เดือน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ทาง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfSkAiZD…/viewform

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามรหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 124/2564 อนุมัติวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ