ไทยร่วมใจแจ้งวันนัดหมายฉีดวัคซีนเข็ม 2 คนที่ฉีดเข็ม 1 เดือน ก.ค.

แอสตร้าเซนเนก้า

ไทยร่วมใจ แจ้งวันนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 “แอสตร้าเซนเนก้า” สำหรับคนที่ฉีดเข็มที่ 1 เดือน ก.ค.64 

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่เฟซบุ๊กเพจ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ผ่านระบบไทยร่วมใจ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 8 ตุลาคม 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 9 ตุลาคม 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 13 ตุลาคม 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในเดือนกรกฎาคม ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้น

ไทยร่วมใจ