ไทยร่วมใจ แจ้งนัดหมายฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็มที่ 2 เช็ก!

ฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจ

ไทยร่วมใจ แจ้งวันนัดหมายฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ฉีดเข็ม 1 ช่วง วันที่ 7-14 ส.ค.64

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่เฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ประกาศแจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 ผ่านระบบลงทะเบียน “ไทยร่วมใจ” ดังนี้

  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 12 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีคิวฉีดในวันดังกล่าว ให้มารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือ แอปฯ เป๋าตัง

ไทยร่วมใจ