กทม.เปิดบริการงานทะเบียน 8 พ.ย. จุดบริการด่วนเริ่ม 15 พ.ย.

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครแจ้ง ผอ.เขต ให้เปิดบริการงานทะเบียน วันที่ 8 พ.ย. และจุดบริการด่วนมหานคร 9 แห่ง เริ่ม 15 พ.ย. อำนวยความสะดวกประชาชนต้องการใช้เอกสารราชการติดต่อหน่วยงาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ออกบันทึกข้อความ เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและงานปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึง ผู้อำนวยการเขต เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานราชการในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ

1. ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต

1.1 เปิดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป (ยกเว้น การจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) ในวันหยุดราชการปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) และวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น. และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.2 จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร, ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค, ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค เขตภาษีเจริญ, ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ, ห้างสรรสินค้าแฟชั่นไอร์แลนด์ เขตคันนายาว, ศูนย์การค้าเกตเวย์ เขตคลองเตย, สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข เขตบางนา, สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน และสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เขตจตุจักร

1.3 พิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการด้วยระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) และผู้รับบริการที่ไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า (Walk in) ให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ

2. ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต เปิดให้บริการประชาชนในภารกิจอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ในวันราชการปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. ใช้มาตรการแอปพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้

4. ดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) พร้อมกับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว เพื่อปรับปรุงและผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 44) ให้สถานที่ กิจการ กิจกรรม ได้ที่รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้แล้ว และมีเงื่อนไขเรื่องกำหนดเวลาไว้ตามประกาศกรุงเทพมหานคร

และเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคาาว (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ