ไทยร่วมใจ แจ้งวันฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม 2 ให้คนฉีดเข็ม 1 ช่วง ส.ค.

ฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจ
Photo : Facebook ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok

โครงการไทยร่วมใจ แจ้งนัดคิวฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม 2 ให้ผู้ที่ฉีดเข็ม 1 ช่วงวันที่ 18-21 และ 25-27 ส.ค. 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ประกาศแจ้งกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 ผ่านระบบลงทะเบียน “ไทยร่วมใจ” ดังนี้

 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีคิวฉีดในวันดังกล่าว ให้มารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้นัดหมายเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือ แอปเป๋าตัง

ก่อนหน้านี้ (22 ต.ค.) ไทยร่วมใจ ได้ประกาศแจ้งนัดคิวฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ฉีดเข็มที่ 1 ในช่วงวันที่ 7-14 สิงหาคม โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2564
 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 12 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
 • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564