เด็กนอกระบบ จองฉีดไฟเซอร์ วันสุดท้าย (10 พ.ย.)

ไฟเซอร์

วันสุดท้าย (10 พ.ย.) ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ให้นักเรียนศึกษานอกระบบ อายุ 12-18 ปี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เปิดบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้เด็กอายุ 12-18 ปี ที่ศึกษานอกระบบหรือเด็กนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด วันนี้ (10 พ.ย.) วันสุดท้าย

สำหรับกลุ่มนักเรียนดังกล่าว สามารถวอล์กอิน เพื่อลงทะเบียนที่จุดบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 2 จุดบริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (จุดเปราะบาง)

ทั้งนี้ ในวันที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน ผู้ปกครองต้องมาพร้อมกับเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร