ครม. ไฟเขียวคลังปลดล็อกเงื่อนไขท้องถิ่นใช้งบ อปท.

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.สงขลา ได้รับทราบสถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และแนวทางการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ อปท.นำเงินสะสมคงเหลือสามารถนำมาใช้จ่ายได้ 150,954.34 ล้านบาท เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล จากทั้งสิ้น 318,342.68 ล้านบาท

โดยให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับกระทรวงการคลังในการขอยกเว้นเงื่อนไขที่จะต้องสำรองเงินสะสมจำนวนหนึ่งไว้ก่อน กรณีเกิดสาธารณภัย สำรองงบบุคลากร เงินที่จะต้องทดรองจ่ายให้แก่ประชาชนก่อนได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เช่น ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และรายการผูกพันไว้แต่ยังไม่จ่ายจำนวน 167,388.34 ล้านบาท 


ที่มา ข่าวสดออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ