ศบค.พบผู้ป่วยโควิดวันนี้ (14 พ.ย.) เพิ่มอีก 7,079 ราย เสียชีวิต 47 ราย

ตรวจโควิด
FILE PHOTO : Lillian SUWANRUMPHA / AFP

ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้ (14 พ.ย.) เพิ่ม 7,079 ราย เสียชีวิต 47 ราย หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 6,917 ราย 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาลและศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้นสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,079 ราย จำแนกเป็น

 • ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,607 ราย
 • ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 292 ราย
 • ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 171 ราย
 • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 1,989,547 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

ส่วนหายป่วยกลับบ้าน 6,917 ราย หายป่วยสะสม 1,875,420 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 95,528 รายและเสียชีวิต 47 ราย


ผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ติดเชื้อ 8,165 ราย : เสียชีวิต 55 ราย
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ติดเชื้อ 7,574 ราย : เสียชีวิต 78 ราย
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ติดเชื้อ 7,679 ราย : เสียชีวิต 56 ราย
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ติดเชื้อ 7,982 ราย : เสียชีวิต 68 ราย
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ติดเชื้อ 8,148 ราย : เสียชีวิต 80 ราย
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ติดเชื้อ 8,467 ราย : เสียชีวิต 69 ราย
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ติดเชื้อ 7,960 ราย : เสียชีวิต 53 ราย
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ติดเชื้อ 7,592 ราย : เสียชีวิต 39 ราย
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ติดเชื้อ 6,904 ราย : เสียชีวิต 61 ราย
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ติดเชื้อ 6,978 ราย : เสียชีวิต 62 ราย
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ติดเชื้อ 7,496 ราย : เสียชีวิต 57 ราย
 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 : ผู้ติดเชื้อ 7,305 ราย : เสียชีวิต 51 ราย