ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองซิโนฟาร์มรอบใหม่ 550 บาทต่อโดส

ซิโนฟาร์มอนุมัติแล้ว
ภาพจาก Reuters

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนจองฉีด “ซิโนฟาร์ม” เข็ม 1, 2 และเข็มกระตุ้น อายุ 18 ปีขึ้นไป ราคา 550 บาทต่อโดส

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจ้งเปิดลงทะเบียนเพื่อนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” เข็ม 1 เข็ม 2 หรือเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สำหรับบุคคลธรรมดา อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยฯนัดหมายการฉีดวัคซีนในวันที่ 20, 21 และ 28 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 7 และ 14 ธันวาคม 2564 โดยสามารถชำระค่าวัคซีนในวันฉีดจำนวน 550 บาทต่อโดส

สำหรับการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในครั้งนี้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th

2. กดเมนู “นัดหมายฉีดซิโนฟาร์ม ชำระเงิน ณ วันฉีด” เพื่อลงทะเบียนเลือกวันและช่วงเวลาที่สะดวก

3. บันทึก QR Code เพื่อนำมาติดต่อรับวัคซีนตามวันและช่วงเวลาที่เลือกไว้ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถ.แจ้งวัฒนะ

4. ชำระเงิน 550 บาทต่อโดสที่ตู้ชำระเงินอัตโนมัติ ณ จุดฉีดก่อนเข้ารับวัคซีน เพื่อความสะดวกรวดเร็วเตรียมบัตรประชาชนเพื่อเสียบตู้ชำระเงิน พร้อมใช้ Mobile Banking เพื่อสแกนชำระค่าวัคซีน