สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี เช็กเงื่อนไข

โมเดอร์นา
REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนโมเดอร์นา “อายุ 60 ปี-หญิงตั้งครรภ์” ฟรี เช็กเงื่อนไขการฉีดวัคซีน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม มีระยะห่าง 4 สัปดาห์

ลงทะเบียน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. คลิก https://vaccine-trcs.kcmh.or.th  • เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2565
  • เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2565

2. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

หรือ ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์มหรือซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

ลงทะเบียน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. คลิก https://trcs-booster.kcmh.or.th

  • เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ธันวาคม 2564

เมื่อลงทะเบียนแล้วและกดยืนยันระบบจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน

ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิการให้บริการ

  • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
  • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ
  • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

สถานเสาวภา ลงทะเบียนโมเดอร์นา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ