ราชกิจจาฯประกาศใช้เกณฑ์ใหม่ ยืนยันตัวตนเข้ารับการรักษาพยาบาล

ราชกิจจาฯ-ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้โครงสร้างชุดข้อมูลการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน พ.ศ. 2564 ใหม่ ในการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขละเอียดยิบ  พร้อมต้องระบุผลตรวจโควิด-19 ด้วย มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เรื่องโครงสร้างชุดข้อมูลการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน พ.ศ. 2564 (Authentication details) เพื่อประโยชน์ในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนในการผู้เข้ารับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สาระสำคัญของประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างชุดข้อมูลการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน พ.ศ. 2564

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564) โดยให้สถานบริการหรือหน่วยบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้โครงสร้างชุดข้อมูลการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน (Authentication details) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนในการเข้ารับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับรายละเอียดของโครงสร้างชุดข้อมูลการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน(Authentication details)ใหม่ของสปสช.นี้ ประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้เข้ารับบริการสาธารณสุขที่ละเอียดกว่าเดิม นอกเหนือจากเลข ID ตามบัตรประชาชนของกรมการปกครองแล้ว

จะต้องมีการระบุหน่วยงานที่ส่งตัวมา รายละเอียดของชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์บ้าน-มือถือ ข้อมูลที่อยู่ของผู้มารับบริการ สถานบริการ การใช้สิทธิการเข้ารักษาพยาบาล เช่น สิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ สิทธิ อปท. สิทธิประกันสังคม รวมถึงยังต้องมีการระบุผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในแต่ละประเภทด้วย

คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่


 

สปสช.-โครงสร้างชุดข้อมูลยืนยันตัวตน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ