ศูนย์บางซื่อแจ้งนัดหมายฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 2

โมเดอร์นา
FILE PHOTO : NHAC NGUYEN / AFP

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อประกาศนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 2 ให้ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 1 เมื่อ 1-5 ธ.ค.64

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ ประกาศนัดหมายการเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 1 กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 1-5 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ศูนย์บางซื่อ แจ้งว่า เนื่องจากจะหยุดให้บริการช่วงวันหยุดปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 และเพื่อให้ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เป็นเวลาอย่างน้อย 28 วัน จึงกำหนดวันนัดเข็ม 2 ใหม่ ดังนี้

  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 29 ธันวาคม 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2564
  • ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 : ฉีดเข็มที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ทั้งนี้ศูนย์บางซื่อ ได้ส่ง sms แจ้งเตือนวันนัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่หากยังไม่สะดวกเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันดังกล่าว สามารถมารับเข็มที่ 2 ก่อนหรือหลังวันนัดได้โดยสมัครใจ ในวันที่ศูนย์เปิดทำการ โดยที่ไม่ต้องแจ้งเลื่อนนัดอีก

อย่างไรก็ตาม ศูนย์จะให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 2 ให้กับผู้ที่รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่ 1 กับทางศูนย์ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565
แต่หากเลยวันกำหนดดังกล่าว ศูนย์จะไม่สามารถให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาได้อีกต่อไป


ศูนย์บางซื่อ ฉีดโมเดอร์นา