กรมการขนส่งฯขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกช่วงปีใหม่ 29 ธ.ค.-4 ม.ค.

ห้ามรถบรรทุกวิ่งช่วงปีใหม่
แฟ้มภาพจากมติชน

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนช่วยเหลือผู้โดยสารให้เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

และเพิ่มความถี่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วในเส้นทางสายหลักทั้งขาเข้าและขาออก ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำความผิดที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายบนท้องถนน นอกจากจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดแล้ว พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ยังถูกตัดแต้มใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและรถขนส่งสินค้า ตามมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถอีกด้วย

นอกจากนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เพิ่มความคล่องตัวให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ในกรณีที่มีความจำเป็น ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวทิ้งท้ายว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564

เพื่อให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน กว่า 2,000 แห่ง ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เป็นการส่งมอบความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนก่อนการเดินทาง