ศิริราช เปิดจองไฟเซอร์ เข็มที่ 1-3 เริ่ม 27 ม.ค. เช็กเงื่อนไข

ไฟเซอร์ วัคซีน
MENAHEM KAHANA / AFP

โรงพยาบาลศิริราช เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1-3 วันที่ 27 ธ.ค.64 – 6 ม.ค.65 เช็กเงื่อนไขที่นี่

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนจองวันและเวลาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ เพื่อเป็นเข็มที่ 1, 2 และ 3 โดยมีเงื่อนไขสำหรับการจองฉีดวัคซีน ดังนี้

1. กรณีเข็มที่ 1 ฉีดด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12-17 ปี

2. กรณีเข็มที่ 2 ฉีดด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ของไฟเซอร์มาแล้ว อย่างน้อย 3 สัปดาห์ หรือ ฉีดแอสตร้าเซนเนก้ามาแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์

3. กรณีเข็มที่ 3 ฉีดด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม (แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า) มาแล้วอย่างน้อย 12 สัปดาห์

สำหรับวันที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตามตารางการจองวันและเวลาการฉีดวัคซีนในเดือนมกราคม 2565 (เปิดฉีดเฉพาะบางวัน) ในแอปพลิเคชั่นจองฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเริ่มฉีดวันแรกวันที่ 6 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ข้างหอสมุดศิริราช)

ผู้สนใจสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชั่นศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) ได้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยจะเปิดรับเวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 หรือ สแกน QR code เพื่อเข้าระบบจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

ทั้งนี้ การจองคิวฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ จะเปิดให้จองหลังวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป