PM2.5 กทม.-ปริมณฑล เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

PM2.5 กทม.-ปริมณฑล เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานคุณภาพอากาศประจำวัน ณ เวลา 12.00 น. พร้อมคำแนะนำด้านสุขภาพ

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานคุณภาพอากาศประจำวัน เวลา 12.00 น. พบ PM2.5 เกินมาตรฐานในทุกพื้นที่และคาดว่าสถานการณ์นี้จะมีไปจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2564 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ งดการเผาในที่โล่งเด็ดขาด เพิ่มความเข้มงวดควบคุมแหล่งกำเนิดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เฝ้าระวังสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงและตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน

สำหรับรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ 12:00 น. สรุปดังนี้

  • ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 22 – 46 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14 – 54 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 44 – 77 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 31 – 59 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8 – 33 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำด้านสุขภาพ

  • ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
  • ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
  • สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์