ศบค.พบผู้ป่วยโควิดวันนี้ (26 ธ.ค.) 2,532 ราย ATK ติดเชื้อ 962 คน

โควิด
ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ศบค.และ EOC กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (26 ธ.ค.) เพิ่ม 2,532 ราย มาจากต่างประเทศ 60 คน หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,771 ราย เสียชีวิต 22 คน ผลตรวจ ATK ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่ม 962 ราย

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,532 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,412 ราย
  • ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 37 ราย
  • ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 23 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 60 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 2,181,107 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

วันนี้มีหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,771 ราย หายป่วยสะสม 2,125,102 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 35,862 ราย และเสียชีวิต 22 ราย

ทางด้านกรมควบคุมโรครายงานผลตรวจ ATK วันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพิ่ม 962 ราย รวมสะสม 372,275 คน ร้อยละของการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ 5.13% ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนักมีจำนวน 813 คน ในจำนวนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 206 คน

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิตย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,886 ราย : เสียชีวิต 43 ราย
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,971 ราย : เสียชีวิต 33 ราย
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,912 ราย : เสียชีวิต 33 ราย
วันที่ 4 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 5,896 ราย : เสียชีวิต 37 ราย
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,704 ราย : เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 6 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,000 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,525 ราย : เสียชีวิต 31 ราย
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,618 ราย : เสียชีวิต 38 ราย
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,203 ราย : เสียชีวิต 49 ราย
วันที่ 10 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,193 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 11 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 4,079 ราย : เสียชีวิต 39 ราย
วันที่ 12 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,787 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,398 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 2,862 ราย : เสียชีวิต 37 ราย
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,370 ราย : เสียชีวิต 29 ราย
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,684 ราย : เสียชีวิต 26 ราย
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,537 ราย : เสียชีวิต 41 ราย
วันที่ 18 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 3,132 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 19 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 2,899 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 2,525 ราย : เสียชีวิต 31 ราย
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 2,476 ราย : เสียชีวิต 32 ราย
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 2,532 ราย : เสียชีวิต 31 ราย
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 2,940 ราย : เสียชีวิต 30 คน
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 2,671 ราย : เสียชีวิต 27 คน
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 : ผู้ติดเชื้อ 2,766 ราย : เสียชีวิต 30 คน