สมัครสอบบรรจุข้าราชการ กทม. 1,143 อัตรา เช็กเงื่อนไข เงินเดือน

ข้าราชการ-สอบ ก.พ.-1

กทม.เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1,143 อัตรา เริ่มวันนี้ (27 ธ.ค.)-11 ม.ค. 65 เช็กเงื่อนไข เงินเดือนที่ได้รับ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564 รวม 1,143 ตำแหน่งว่าง โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 963 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 179 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 29 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 224 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 53 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่ง
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 43 ตำแหน่ง
 • นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง
 • นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 134 ตำแหน่ง
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 91 ตำแหน่ง
 • พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 18 ตำแหน่ง
 • พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 59 ตำแหน่ง
 • พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 115 ตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่งว่างจำนวน 180 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

 • เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 12 ตำแหน่ง
 • นิติกรปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 18 ตำแหน่ง
 • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 18 ตำแหน่ง
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง
 • นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 12 ตำแหน่ง
 • นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 33 ตำแหน่ง
 • วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง
 • วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง
 • วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 • สถาปนิกปฏิบัติการ 13 ตำแหน่ง

เงินเดือนข้าราชการ กทม.

สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินเดือนดังนี้

1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 • ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด
 • ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. 2548

เงื่อนไขสมัครข้าราชการ กทม.

 • ช่องทางการสมัคร : ksb.bangkok.go.th
 • เริ่มรับสมัคร วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 11 มกราคม 2565
 • สมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวและเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครสอบแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ