ข่าวปลอม 5 อันดับ ส่งท้ายปี 2564 ที่คนสนใจมากสุด

ข่าวปลอม fake news

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิด 5 อันดับ “ข่าวปลอม” ที่มีคนสนใจมากสุดในสัปดาห์สุดท้ายปี 2564 เผย 24-30 ธ.ค. ได้รับแจ้งข่าวปลอม 11 ล้านข้อความ 

วันที่ 2 มกราคม 2565 นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง เปิดเผยผลสรุปการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม 2564 โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม มีข้อความที่เข้ามาทั้งสิ้น 11,545,688 ข้อความ จากการคัดกรองมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) จำนวน 202 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 105 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 จำนวน 22 เรื่อง

จากการประสานงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข่าวที่ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 58 เรื่อง พบว่าเป็นข่าวปลอมและข่าวบิดเบือน จำนวน 16 เรื่อง และพบว่า เฟคนิวส์หมวดข่าวนโยบายรัฐ และข่าวสารราชการยังมาแรงส่งท้ายปี โดยติดอยู่ใน 4 อันดับแรกของสถิติข่าวปลอม 5 อันดับที่มีคนสนใจสูงสุดประจำสัปดาห์

5 อันดับข่าวปลอม คนสนใจมากสุดสัปดาห์สุดท้ายปี 2564

สำหรับข่าวปลอมที่มีคนสนใจสูงสุด 5 อันดับในสัปดาห์สุดท้ายของปี 2564 ได้แก่

  • อันดับ 1 ทหารไทยทำสงครามสู้รบกับพม่า บริเวณชายแดนอำเภอแม่สอด จ.ตาก
  • อันดับ 2 รัฐบาลให้สิทธิพิเศษศาสนาอิสลามมากกว่าศาสนาพุทธ
  • อันดับ 3 รถโดยสาร-รถบรรทุก ที่มีค่าควันดำเกินกำหนด โทษปรับ 2 หมื่นบาท
  • อันดับ 4 กรุงไทยส่ง SMS ให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โครงการคนละครึ่ง เฟส 4
  • อันดับ 5 เรื่อง สารซักฟอกในสบู่เหลว ถ้าใช้ร่วมกับสารประกอบตระกูลเอมีน จะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง

“จำนวนเบาะแสข้อความและเรื่องที่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ แม้จะยังมีเข้ามาต่อเนื่อง แต่ในแง่ผลการตรวจสอบ เห็นแนวโน้มจำนวนข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนมีสัดส่วนลดลง เมื่อเทียบกับข่าวที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นข่าวจริง ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในส่วนนี้ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จ ในการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส และเกิดการรับรู้ว่าควรตรวจสอบก่อนเชื่อ ก่อนแชร์” นางสาวนพวรรณกล่าว