กทม. ลุยน้ำเสีย “คลองวัดกระทุ่มเสือปลา” กางแผนจัดการ 3 โซน

กทม.ขีด 3 โซนขุดลอกแก้น้ำเสีย “คลองวัดกระทุ่มเสือปลา” เหตุอยู่ใกล้ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ก่อนไหลลง “คลองประเวศบุรีรัมย์”

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองวัดกระทุ่มเสือปลา บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองวัดกระทุ่มเสือปลา จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ

ในที่ประชุม นายศักดิ์ชัยได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมประสานสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตประเวศ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองวัดกระทุ่มเสือปลา การพัฒนาทำความสะอาดบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำในบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในโรงบำบัดน้ำเสียขั้นต้นและโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อให้น้ำมีคุณภาพดีก่อนระบายลงสู่คลองวัดกระทุ่มเสือปลา ออกสู่คลองประเวศบุรีรมย์

นอกจากนี้ ได้เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะและขุดลอกเปิดทางน้ำไหลคลองวัดกระทุ่มเสือปลา จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย

โซน 1 จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงหลังวัดกระทุ่มเสือปลา ความยาว 250 ม.

Advertisment

โซน 2 จากวัดกระทุ่มเสือปลาถึงถนนอ่อนนุช ความยาว 150 ม.

และโซน 3 จากถนนอ่อนนุชถึงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ความยาว 200 ม. จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ โป๊ะพร้อมเครื่องจักร รถบรรทุกเทท้าย และรถตักดินล้อยาง

หลังจากนั้นจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองวัดกระทุ่มเสือปลา จากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชถึงคลองประเวศบุรีรมย์ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ใสสะอาด เปิดทางน้ำไหลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนริมฝั่งคลองต่อไป