ขสมก. ประกาศพนักงานเก็บเงินรถเมล์สาย 68-76-140-141 ติดโควิด

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประกาศพนักงานเก็บเงินรถเมล์สาย 68-76-140-141 ติดโควิด

วันที่ 15 มกราคม 2565 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ออกประกาศในวันที่ 15 มกราคม 2565 มีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 5 คน ดังนี้

1.พนักงานเก็บค่าโดยสารธรรมดา สาย 68 เพศหญิง อายุ 21 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 68 จำนวน 1 คัน คือ รถโดยสาร หมายเลข 5 – 40022 ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.15 – 22.07 น.

2.พนักงานเก็บค่าโดยสารปรับอากาศ สาย 76 เพศหญิง อายุ 26 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่ โรงแรมชาลีน่า โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ดังนี้2.1 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 76 หมายเลข 5 – 70123 ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.35 น.

2.2 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 140 หมายเลข 5 – 70122 ในวันที่ 9 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 16.42 น.

3.พนักงานเก็บค่าโดยสารปรับอากาศ สาย 76 เพศหญิง อายุ 25 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 76 จำนวน 1 คัน คือ

รถโดยสาร หมายเลข 5 – 44141 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 11.06 น.

และในวันที่ 7 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.50 – 10.50 น.

4.พนักงานเก็บค่าโดยสารปรับอากาศ สาย 140 เพศหญิง อายุ 25 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 19.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 140 จำนวน 6 คัน ดังนี้

4.1 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 70109 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.50 – 13.30 น.

4.2 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 44189 ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.45 – 09.50 น.

4.3 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 70098 ในวันที่ 9 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.45 – 13.35 น.

4.4 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 45064 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.50 – 13.50 น.

4.5 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 70216 ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 10.30 น.

4.6 รถโดยสาร หมายเลข 5 – 70091 ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.10 – 10.15 น.

5.พนักงานเก็บค่าโดยสารปรับอากาศ สาย 141 เพศหญิง อายุ 42 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 14.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 จำนวน 1 คัน คือ

รถโดยสาร หมายเลข 5 – 70101 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 12.10 น.

วันที่ 7 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 04.50 – 12.10 น.

วันที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07.36 – 14.45 น.

วันที่ 9 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 14.00 น.

และในวันที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.15 – 13.20 น.

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้งให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ