ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับภายใน 19 ม.ค.

ไฟเซอร์ โมเดอร์นา
REUTERS/David W Cerny/File Photo/File Photo/File Photo

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์-โมเดอร์นา เข็ม 3 สำหรับผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค ภายในวันที่ 19 ม.ค.65

วันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา และไฟเซอร์ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 3 กลุ่มโรค ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน (ภายในเดือนกันยายน 2564)

สำหรับ 3 กลุ่มโรคดังกล่าว ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน รับจำนวนจำกัด 90 คน ต่อโรค รวม 270 คน โดยจะฉีดวัคซีนเข้าผ่านทางกล้ามเนื้อด้วยวัคซีน ดังต่อไปนี้

1. วัคซีนโมเดอร์นา (moderna) ขนาดครึ่งโดส

2. วัคซีนโมเดอร์นา (moderna) ขนาดเต็มโดส

3.วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ขนาดเต็มโดส

ผู้ที่สนใจต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 และระบบจะไม่สามารถลงทะเบียนได้เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน โดยทั้ง 3 กลุ่มโรค มีช่องทางการลงทะเบียน ดังนี้

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.30-11.30 น. ณ อาคารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ห้อง co – working space