2 สวน “ลัดโพธิ์-บางหญ้าแพรก” เพิ่มปอดให้เมืองปากน้ำ

ลัดโพธิ์

กรมทางหลวงชนบทไม่ได้ทำหน้าที่แค่สร้างถนน-สะพาน แต่ยังส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเมืองด้วย

ล่าสุด “อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย” อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่ภายในสวนสุขภาพบริเวณแนวเส้นทางในโครงข่ายทั่วไทย

ล่าสุดเป็นคิวของ “สวนสุขภาพลัดโพธิ์” บริเวณใต้สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 “สวนสุขภาพบางหญ้าแพรก” และพื้นที่ใต้ทางยกระดับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ลัดโพธิ์

โดยจัดทำลานพักผ่อนและลานสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น สนามบาสเกตบอล สนามเด็กเล่น และเส้นทางวิ่งภายในสวนสุขภาพ เป็นต้น พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นสำหรับเด็ก

รวมไปถึงการปรับปรุงบริเวณริมสระน้ำในสวนสุขภาพลัดโพธิ์ด้วยการปลูกไม้ล้มลุกเพื่อความสวยงามและดำเนินการวางกล่องหินป้องกันการกัดเซาะ (gabion box) บริเวณเชิงลาดตลิ่งริมสระน้ำเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

นอกจากนี้ ทช.ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการพื้นที่สาธารณะ มีการปรับปรุงบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน

ปัจจุบันประชาชนสามารถเดินทางมาใช้บริการสวนสุขภาพลัดโพธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. และสวนสุขภาพบางหญ้าแพรก เวลา 05.00-20.00 น.

“การเพิ่มพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งและพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมทางหลวงชนบทดำเนินการควบคู่ไปกับการก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับสาธารณประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน”

ลัดโพธิ์

Advertisement