กปน. แจ้งปิดสาขาแม้นศรี 26-28 มกราคม 2565 พนักงานติดโควิด

กปน.

กปน. แจ้งปิดเคาน์เตอร์รับชำระเงินและรับคำร้อง ณ สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 65 เนื่องจากพบบุคลากรติดเชื้อ COVID-19

การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงกรณีพบผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อ COVID-19 โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ซึ่งผู้ติดเชื้อได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

กปน. ได้จัดให้บุคลากรคนดังกล่าวและผู้ที่ใกล้ชิดเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเพื่อเฝ้าระวังแล้ว โดยจะปิดให้บริการเคาน์เตอร์รับชำระเงินและรับคำร้องเป็นการชั่วคราว ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ในวันที่ 26-28 มกราคม 2565 และเปิดให้บริการในวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อ ตามมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

Advertisement

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ประสงค์จะชำระค่าน้ำ ณ สำนักงานประปาดังกล่าว กปน. ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.

Advertisement