กทม. จัดอีเวนต์ ดึงคนกรุงมีส่วนร่วมปรับปรุงสวนลุมพินีครบ 100 ปี

กทม. จัดอีเวนต์ดึงคนกรุงเทพมีส่วนร่วมปรับปรุงสวนลุมพินีครบรอบ 100 ปี

วันที่ 27 มกราคม 2565 พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า  ขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินโครงการปรับปรุงสวนลุมพินีในโอกาสครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2568 โดยมีแผนปรับปรุงสวนลุมพินีซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้เป็นสวนสาธารณะระดับโลก มีความทันสมัย พัฒนาให้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งคนพิการสามารถใช้บริการสวนสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกันตามแนวคิด Universal Design 

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดนิทรรศการเสนอแนวคิดการปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ณ บริเวณสวนปาล์ม ภายในสวนลุมพินี แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างเวลา 07.00 – 09.00 น. และรอบที่ 2 ระหว่างเวลา 16.00 – 18.00 น. 

โดยผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/sgpmPEEnbLJL3sMFA  หรือสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้หน้างาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างชัดเจน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ “สวนลุมพินี” เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อปี 2468 มีพื้นที่ 360 ไร่ และเนื่องจากเปิดให้บริการมาเป็นเวลานาน จึงเกิดปัญหาการเสื่อมสภาพของระบบสาธารณูปโภค คุณภาพน้ำในบ่อ ตลอดจนปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอและไม่เป็นระเบียบ รูปแบบพื้นที่ไม่ตอบโจทย์การใช้งานและไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน เป็นต้น

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมจึงมีแผนปรับปรุง โดยมีการออกแบบพัฒนาสวนลุมพินี อาทิ ปรับพื้นที่สร้างกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของเมือง ให้เป็นพื้นที่การแสดงศิลปะและแหล่งเรียนรู้ มีลานอาคารบันเทิง ปรับพื้นที่เวทีการแสดงให้มีที่นั่งชมเป็นรูปวงกลม รองรับผู้ใช้งานกว่า 25,000 คน 

เพิ่มพันธุ์ไม้ ดอกไม้ เพิ่มพื้นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงสวนป่าเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ ให้เป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย สร้างพื้นที่ป่าในเมือง ลดปัญหาสภาพแวดล้อมของเมืองอย่างปัญหาฝุ่น ปรับพื้นที่ทำกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะกับยุคสมัย มีพื้นที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น 

ปรับพื้นที่ริมบึงน้ำให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น มีศาลาพาเพื่อนวิ่งที่นักวิ่งสามารถพาเพื่อนคนพิการทางสายตาวิ่งออกกำลังกายในสวน ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคภายในสวน โดยปรับพื้นที่ถนนทางเดินแนวแกนกลางของสวน ตั้งแต่ประตูทางเข้า รัชกาลที่ 6 ไปจนถึงฝั่งถนนวิทยุ 

มีการนำสายไฟลงดิน นำเกาะกลางออก เพิ่มพื้นที่ทางเดินให้กว้างขึ้น สร้างระบบระบายน้ำใต้ดินเพิ่ม เชื่อมท่อระบายรอบสวน เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังถนนทางเดินในสวน และมีระบบหมุนเวียนน้ำในบึงน้ำ รวมถึงพัฒนาจุดเชื่อมต่อสวนลุมพินี สะพานเขียว และสวนเบญจกิติให้มีชีวิตชีวาด้วยทางเดิน และทางจักรยาน เพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน