ตรวจโควิด RT-PCR เพื่อเคลมประกัน สธ. เผยต้องออกค่าใช้จ่ายเองก่อน

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

สธ. แจงผู้ที่ตรวจ ATK ได้ผลบวก ไม่มีอาการหรืออาการน้อย เข้าระบบรักษาแบบ HI/CI ได้ทันที ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ แต่หากต้องการเคลมประกันโควิด จะมีค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะได้รับคืนจากเงินประกัน

วันที่ 29 มกราคม 2565 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีข้อสงสัยผลตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK เป็นบวก ต้องตรวจซ้ำด้วย RT-PCR หรือไม่ รวมถึงชี้แจงกรณีการตรวจเพื่อเบิกประกันโควิด ว่า กระทรวงสาธารณสุขวางระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก

หากไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยสามารถติดต่อลงทะเบียนผ่านสายด่วน 1330 เพื่อเข้าระบบการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) ได้ โดยไม่จำเป็นต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ ยกเว้นในรายที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงทางการแพทย์ จะมีการตรวจ RT-PCR โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ป่วยแต่อย่างใด

สำหรับกลุ่มที่มีอาการน้อยหรือไม่มีความเสี่ยงทางการแพทย์ แต่มีประกันโควิดและต้องการผลการตรวจ RT-PCR เพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมประกันนั้น จะต้องรับผิดชอบค่าตรวจ RT-PCR พร้อมใบรับรองสำหรับเบิกประกันเอง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายการตรวจและเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้ ผู้ป่วยจะได้รับคืนจากเงินเอาประกันอยู่แล้ว โดยที่โรงพยาบาลที่ทำการตรวจจะไม่ได้เบิกค่าตรวจ RT-PCR ซ้ำซ้อนกับ สปสช.อีก