วัคซีนเข็ม 3-4 รพ.ราชทัณฑ์ เปิดฉีดวันละ 100 คน ฟรี 1-4 ก.พ.65

รพ.ราชทัณฑ์ ฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เปิดบริการตรวจโควิด วันละ 100 คน จัดฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 3-4 วันละ 100 คน ไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่ม 1-4 ก.พ.2565

วันที่ 29 มกราคม 2565 นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ โดยทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ร่วมแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลภายนอก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และเตรียมพร้อมรับมือกับสายพันธุ์โอมิครอน ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้ารับการคัดกรองผู้มีประวัติเสี่ยงสูงด้วยวิธี ATK, RT-PCR ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข และการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3 และ 4)

ตลอดจนการเปิดรับรักษาโรคทั่วไปของ “คลินิกชวนชม” ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายธวัชชัยฯ กล่าวว่า ในการนี้ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จะได้เปิดให้บริการตรวจคัดกรองผู้มีประวัติเสี่ยงสูงด้วยวิธี ATK และ RT-PCR วันละ 100 คน และการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และ 4 วันละ 100 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในส่วนของการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป “คลินิกชวนชม” ซึ่งจัดเป็นผู้ป่วยนอก สามารถเบิกจ่ายตามสิทธิของผู้รับบริการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ เพื่อลดการสัมผัสขอความกรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัวมาด้วย ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พร้อมให้บริการ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่ทันสมัยและพร้อมสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานทุกระดับอาการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 9533 999 กด 1