กปน.แจ้งพนักงานติดโควิด ปิดสาขาบางกอกน้อย 15-18 กพ. 65

การประปานครหลวง

กปน.แจ้งพบบุคลากรติดเชื้อ COVID-19  สั่งปิดชั่วคราวสาขาบางกอกน้อย วันที่ 15-18 กพ.นี้ แนะลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กปน. แจ้งปิดเคาน์เตอร์รับชำระเงินและรับคำร้อง ณ สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย (หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์)ระหว่างวันที่ 15-18 ก.พ. 65 เนื่องจากพบบุคลากรติดเชื้อ COVID-19

การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงกรณีพบผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อ COVID-19 โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย (หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์) ซึ่งผู้ติดเชื้อได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

Advertisement

กปน. ได้จัดให้บุคลากรคนดังกล่าวและผู้ที่ใกล้ชิดเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อกักตัวและเฝ้าระวังแล้ว โดยจะปิดให้บริการเคาน์เตอร์รับชำระเงินและรับคำร้องเป็นการชั่วคราว ณ สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย (หน่วยบริการจรัญสนิทวงศ์) ในวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 และเปิดให้บริการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อ ตามมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ประสงค์จะชำระค่าน้ำ ณ สำนักงานประปาดังกล่าว กปน. ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.

Advertisement