ผู้ว่าฯกทม. มอบทุน 5,000 บาท เขตละ 200 คน เยียวยาผลกระทบโควิด

กทม.

ผู้ว่าฯ กทม. มอบทุนประกอบอาชีพ เยียวยาผลกระทบจากโควิด คนละ 5,000 บาท 7 เขต เขตละ 200 ราย 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวน 7 เขต ประกอบด้วย เขตบางเขน เขตดอนเมือง เขตสายไหมเขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร โดยจะได้รับเงินเขตละ 200 คน คนละ 5,000 บาท

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สำหรับการมอบทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางเขน และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตบางเขน และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เป็นพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดเป็นลำดับแรก และถูกจัดว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้มของกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ตั้งแต่มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก บางคนสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ กทม.มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการมอบทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้น สำหรับทุนประกอบอาชีพที่ได้รับในวันนี้ อาจจะไม่มากแต่ก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง