สั่งปิดแคมป์ก่อสร้างดัง 10 วัน พบแรงงานเขตหลักสี่ ติดโควิด 288 ราย

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เขตหลักสี่ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ซ.วิภาวดี 25 ของบมจ.อิตาเลี่ยนไทย หลังตรวจ ATK พบแรงงานติดเชื้อ 288 คน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้นำฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ปิดคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ณ แคมป์ที่พักคนงาน ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซอยวิภาวดีรังสิต 25 (ซอยยายผล) ห้ามมิให้ผู้ใดเข้า-ออก หรือ เคลื่อนย้ายแรงงานโดยเด็ดขาด เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน

เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ กองควบคุมโรค และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กทม. ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในคนงานที่เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ด้วยชุดตรวจ ATK และหากพบติดเชื้อจะส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ตามลำดับ ผลปรากฏว่า พบคนงานติดเชื้อเพิ่มเติม จำนวน 288 ราย จากคนงานทั้งหมด 845 ราย

เขตหลักสี่ จึงมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามดังนี้
1. ทำการคัดแยกและนำผู้ป่วยออกจากแคมป์คนงานเพื่อไปรักษาพยาบาล อีกทั้งแยกกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ออกจากแรงงานคนอื่นๆ ตามมาตรการทางสาธารณสุข

2. กำหนดให้พื้นที่บริเวณแคมป์ที่พักคนงานทั้งหมด เป็นสถานที่เอกเทศ ห้ามผู้ใดเข้า-ออก เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และห้ามเคลื่อนย้ายคนงานออกจากแคมป์ที่พักไปยังสถานที่อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

3. ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อจุดสัมผัสร่วมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในตามมาตรการสาธารณสุข

ทั้งนี้จะมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงและคนงานที่ยังไม่ติดเชื้ออีกครั้งในระยะ 3 วัน

ภาพจากเพจเฟซบุ๊กสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภาพจากเพจเฟซบุ๊กสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร