รถเมล์ สาย 7 หยุดให้บริการ วิ่งวันสุดท้าย 28 ก.พ. 65

รถเมล์ สาย 7

ขสมก.หยุดเดินรถโดยสาร สาย 7 คลองขวาง-หัวลำโพง เริ่ม 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากการประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมการขนส่งทางบก โดยการหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย

ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเดินรถสาย 7 โดยมติที่ประชุมให้ ขสมก.จัดการเดินรถมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมดา) ช่วงคลองขวาง-หัวลำโพง ไปพลางก่อน จนกว่าบริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด จะพร้อมให้บริการ

บัดนี้ รถโดยสารประจำทางของบริษัทเอกชน โดยบริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด สามารถจัดเดินรถโดยสารในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติแล้ว ขสมก. จึงต้องหยุดการเดินรถโดยสารสาย 7 คลองขวาง-หัวลำโพง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขสมก. ยังคงจัดเดินรถให้บริการ สาย 7 ก เส้นทางพุทธมณฑลสาย 2-พาหุรัด เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการได้อีกทางหนึ่ง

รถเมล์ สาย 7