จัดรถน้ำแจกน้ำประปาฝั่งเลขคู่-เลขคี่ เหตุสะพานถล่ม ซอยสุขุมวิท 103

การประปานครหลวง จัดรถน้ำประปาแจกผู้ใช้น้ำฝั่งเลขคู่-เลขคี่ เหตุสะพานถล่ม ซอยสุขุมวิท 103

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบต่อลูกค้า กปน. กรณีถนนทรุดบริเวณสะพานคลองเคล็ด ถนนอุดมสุข (ซอยสุขุมวิท 103) ส่งผลให้ท่อประปาแตกรั่วฉุกเฉิน

สืบเนื่องจากวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เกิดเหตุสะพานทรุดตัว บริเวณคลองเคล็ด ถนนอุดมสุข (ซอยสุขุมวิท 103) จนส่งผลกระทบให้ท่อประปาข้ามคลองเคล็ดซึ่งประกอบด้วยท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร และท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตรทั้งสองฝั่งถนนแตกรั่วฉุกเฉิน

Advertisement

ขณะนี้ กปน. ได้บรรเทาผลกระทบเบื้องต้น โดยการปรับเพิ่มแรงดันน้ำจากสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรงและจากอุโมงค์ส่งน้ำประปา ถนนพระราม 9 เพื่อจำกัดพื้นที่ขาดแคลนน้ำให้น้อยที่สุด เพื่อให้ประชาชน บริเวณถนนศรีนครินทร์ช่วงตัดถนนอุดมสุข และในถนนอุดมสุขได้มีน้ำประปาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค

โดยในช่วงบ่ายวันนี้ (27 ก.พ.) จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ระบบการบริการน้ำประปากลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ พื้นที่ต่อไปนี้ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อประปาแตกรั่วจากการทรุดตัวของสะพานดังกล่าว ได้แก่ ถนนอุดมสุข (ซอยสุขุมวิท 103) ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยอุดมสุข 51 ถึงแยกตัดถนนศรีนครินทร์ และถนนอุดมสุข (ซอยสุขุมวิท 103) ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอุดมสุข 56 ถึงแยกตัดถนนศรีนครินทร์

Advertisement

ทั้งนี้ กปน. ได้จัดเตรียมรถน้ำไว้ให้บริการในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ หากประสบปัญหาดังกล่าวกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง