สธ.แจงภาพผู้ติดเชื้อล้นศูนย์พักคอย เป็นแค่บางแห่ง

สธ.เผย กทม.ยังมีเตียงว่างในศูนย์พักคอย อีก 1,300 กว่าเตียง แนะนำผู้ป่วยติดต่อสายด่วนเขตเพื่อเข้ารับบริการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 รองอธิบดีกรมการแพทย์ แจงภาพผู้ติดเชื้อโควิดล้นศูนย์พักคอย (ศูนย์พักคอย) เป็นของภาคประชาสังคม 3 แห่ง ในส่วนของ กทม.ยังมีเตียงว่างใน ศูนย์พักคอย อีก 1,300 กว่าเตียง

แนะหาก ศูนย์พักคอย ใดผู้ติดเชื้อเกินศักยภาพ ให้ส่งต่อศูนย์พักคอย อื่นเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ส่วนผู้ติดเชื้อที่ทำ HI ไม่ได้ ต้องการเข้า ศูนย์พักคอย ให้ติดต่อเบอร์โทรประจำเขต หรือศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง หรือ ศูนย์พักคอย ทุกแห่งได้โดยตรง

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพข่าวผู้ติดเชื้อโควิด 19 ล้นศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation : ศูนย์พักคอย) พื้นที่ กทม. ว่า กทม.มี ศูนย์พักคอย ทั้งหมด 31 แห่ง รวมประมาณ 3,981 เตียง มีการใช้เตียงแล้ว 2,644 เตียง ยังเหลือเตียงว่างอีก 1,337 เตียง นอกจากนี้ กทม.ยังเตรียมเปิด ศูนย์พักคอย เพิ่มอีก 9 แห่ง จำนวน 1,000 เตียงด้วย จึงยืนยันว่าภาพรวมเตียง ศูนย์พักคอย ใน กทม.ยังมีว่างพอรองรับผู้ติดเชื้อ

“ภาพผู้ติดเชื้อที่เกินจำนวนเตียง ศูนย์พักคอย รองรับ เป็นเฉพาะส่วนที่ภาคประชาสัง คมรับผิดชอบดำเนินการแห่งหนึ่ง รวมประมาณ 120 เตียง แต่รับผู้ติดเชื้อเกินไปถึง 200 คน ซึ่งได้มีการสื่อสารทำความเข้าใจตลอดว่า หากเกินกำลังให้ส่งต่อไปยัง ศูนย์พักคอย จุดอื่นของ กทม. ที่มีเตียงว่างอีกจำนวนมาก และพร้อมรับผู้ติดเชื้อไปดูแล และหากมีผู้เข้าใช้เตียงศูนย์พักคอย เกิน 70-80% กทม.ก็พร้อมขยาย ศูนย์พักคอย เพิ่มอีก” นพ.ณัฐพงศ์กล่าว

นายแพทย์ณัฐพงศ์กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก หากไม่สามารถแยกกักตัวเองที่บ้านตามระบบ Home Isolation (HI) ได้ สามารถติดต่อขอเข้ารับบริการ ศูนย์พักคอย ของ กทม.ได้ ยืนยันยังมีเตียงเพียงพอรองรับ

โดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ปฏิบัติการโควิดประจำเขตทั้ง 50 เขตของ กทม. ตามที่ที่พักตั้งอยู่ หรือติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 69 แห่ง จะมีการประสานเพื่อนำเข้าสู่ระบบ ศูนย์พักคอย ต่อไป หรือสามารถเดินทางไปยัง ศูนย์พักคอย เพื่อขอรับบริการได้โดยตรง