กทม.เช้านี้ คุณภาพอากาศส่วนใหญ่ดี ไร้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

กรุงเทพ
FILE PHOTO : Jack TAYLOR / AFP

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานเช้านี้ คุณภาพอากาศส่วนใหญ่ดี ไร้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 23-46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 31.3 มคก./ลบ.ม.

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี แต่ค่า PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล: อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ฝนเล็กน้อยบางแห่ง